BAGAICHA.COM
Jokes Home jokes Random Joke jokes Post Joke jokes Post Picture jokes Search Joke jokes Jokes Archive jokes Pictures Archive jokes Short SMS Jokes jokes Funny Videos
JOKES CATEGORIES
JOKES INDEX : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
JOKE OF THE DAY
शेरे पहीलो पटक ससुरालमा
शेरे पहीलो पटक ससुराल गएछ

ससुराल पुगेको मात्र के थीयो शेरेको ससुरा ट्वाईलेट बाट ऐयाऐया भन्दै बाहीर नीक्लीयो ॥

शेरे (अली भावुक हुँदै) शसुरा बा बीरामी हुनुहुन्छ की क्या हो ?

शसुरा: ज्वाई साप हजुरको मुखमा हीजो मास्ला घरमा खसी काटेको थीयो ।
मासु नउठेर हजुरको मुखमा दुई कीलो ल्याको थीए ॥
हजुरको मुखमा हीजो धेरै खाईएछ ॥
रातीदेखी हजुरको मुखमा छेर्दा छेर्दा अहीले सम्म चारचोटी छेरी सके हजुरको मुखमा॥
TOP RATED JOKES
1 Because Im drunk! 29, Nov 2012
2 Nepal Telecom 20, Sep 2013
3 Dhurmu 28, Sep 2013
4 School 16, Sep 2013
5 A million dollars 10, Feb 2010
6 A Sardar falls in love with a nurse. 10, Feb 2010
7 ३ जना गफाडी बच्चाहरु 20, Aug 2011
8 Sardar were fixing a bomb in a car. 10, Feb 2010
9 अनी के छ त साउजी 06, Sep 2013
10 Hero 28, Sep 2013
USER LOGIN
Username
Password
Signup | Forgot password
SUBSCRIBE JOKES
Email Address
Subscribe
Unsubscribe